پادگان 05 کرمان
ساعت ٦:٢۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ مهر ،۱۳٩۳   کلمات کلیدی: خدمت 24ماهه شد ،24 ماه ،سربازی 24 ماه شد ،پادگان 05 کرمان

آیا با 24 ماهه شدن خدمت سربازی موافق هستید؟