» کانال رسمی تلگرام پادگان 05 کرمان :: دوشنبه ۳٠ اسفند ،۱۳٩٥
» وسایل خدمت سربازی :: شنبه ٦ آذر ،۱۳٩٥
» پادگان 05 کرمان :: سه‌شنبه ۱۱ آبان ،۱۳٩٥
» پادگان 05 کرمان ارتش :: سه‌شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳٩٤
» پادگان 05 کرمان :: پنجشنبه ۱ آبان ،۱۳٩۳
» پادگان 05 کرمان :: پنجشنبه ۱٠ مهر ،۱۳٩۳
» پادگان 05 کرمان :: شنبه ٢۳ فروردین ،۱۳٩۳
» پادگان صفر پنج کرمان پادگان 05 کرمان :: یکشنبه ٤ اسفند ،۱۳٩٢
» پادگان05 کرمان :: پنجشنبه ۱ اسفند ،۱۳٩٢
» پادگان 05 کرمان :: دوشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳٩٢
» خاطره پست در پادگان 05 کرمان :: پنجشنبه ۱٧ بهمن ،۱۳٩٢
» خاطرات مرکز آموزش 05 کرمان :: چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳٩٢
» پادگان 05 کرمان :: سه‌شنبه ٢ آبان ،۱۳٩۱